Sæby Borgerforening.

“Retfærdigheden” Foto: Anna-Grethe Overby 2018


  

Generalforsamling i 2019 blev afholdt torsdag 

den 21. marts 2019 

kl. 19.00 

i Retfærdigheden 

Algade 14 i Sæby


(Se nyt fra generalforsamlingen på forsiden)

Der blev serveret kaffe og pålægsbord efter Generalforsamlingen 


Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2018 og for budget 2019


4. Indkomne forslag

Forslag man ønsker behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail cep@ullabambi.dk 

Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til 100 kr. pr. medlem fra i 2020


5. Valg til bestyrelsen. 

På valg er: 

Anna-Grethe Overby (villig til genvalg)

Grethe Hegaard (villig til genvalg)

Carl Erik Pedersen ( modtager ikke genvalg)


6. Valg af 1 suppleant. På valg er:

Helmuth Kroer


7. Valg af revisorer


8. Varelotteriet


9. Eventuelt 


10. Afslutning


Bestyrelsen for Sæby Borgerforening


  

Kontingent for 2018

Enkelt medlemskab kr. 100,- 

Familie medlemskab, foreninger og virksomheder kr. 150,-

Beløbet indbetales gerne inden generalforsamlingen.


Benyt venligst indbetalingskortet eller indsæt beløbet på konto i Sparekassen Vendsyssel reg.nr. 9070 konto 1627259995. Skriv altid dit navn når du betaler.Indbetaling kan også foregå på aftenen for generalforsamlingen.