Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 20. juli 2021 kl. 19:00 - 21:30 i Manegen   Rådhuspladsen 2, Sæby 


Kom og vær med til at vælge den kommende bestyrelse i Sæby Borgerforening.

   

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020 samt budget for 2020 og 2021

 

4. Indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet, skal indsendes skriftlig på mail annagretheoverby@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen

a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021 og 2022

b) Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse til vedtægterne § 2 og § 14 (Er sendt ud)

 

5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Inger Nielsen (ønsker ikke genvalg) og Susanne Dacke (ønsker ikke genvalg)

 

6. Valg af 2 suppleanter. På valg er Bente Maagaard (villig til genvalg)

 

7. Valg af revisorer

 

8. Varelotteriet

 

9. Eventuelt

 

a) Forslag til næste års arrangementer 

 

10. Afslutning

 

Det er kun medlemmer af Sæby Borgerforening der har stemmeret.

 

Efter generalforsamlingen serveres 2 stykker smørrebrød samt kaffe og småkager. Alle fremmødte er meget velkomne til at komme med ideer og forslag til de kommende aktiviteter.

 

Tilmelding er nødvendig senest den 13. juli på mail: annagretheoverby@gmail.com Se annoncering i Sæby Folkeblad